20 Kasım 2017 Pazartesi

Proje Hakkında

Türkiyemizin kültürü, sanatı ve doğasını konu alan "Memleketim" adlı proje 15 Mayıs 2018 tarihinde Kastamonu/Türkiye'de gerçekleştirilecek olup katılmak isteyen posta sanatı (mail art) gönüllüleri ve tüm sanatseverlere açıktır.

Proje, Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü tarafından düzenlenmektedir.

***

Our project titled as "Memleketim", is about culture, art and nature of our country (Turkey), is open to mail art volunteers and all art lovers who will participate in Kastamonu / Turkey on May 15, 2018. 
The project will be organized by Kastamonu University Faculty of Fine Arts and Design Department of Graphic Design.Katılım Koşulları

 1. Bütün sanat eserleri Türkiye ile ilgili olmalıdır.
 2. Katılım ücretsizdir.
 3. Katılımcılar en fazla 3 eser ile katılabilirler.
 4. Boyut maksimum A4 olmalıdır.
 5. Teknik: Resim, çizim, desen, özgün baskı, fotoğraf, dijital sanat, kolaj vb. her türlü teknik uygulanabilir.
 6. Eserler üzerinde orijinal damga ya da pul olmalıdır.
 7. Irkçı, fanatik, pornografik ve siyasi içerikli çalışmalar dışında temaya uygun bütün eserler sergilenecektir.
 8. Gönderilen eserler orijinal olmalıdır. Fotokopi, reprodüksiyon olmamalıdır. 
 9. Sergiye katılan eserler iade edilmeyecektir. Eserler Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi tarafından oluşturulacak müzede sergilenmek üzere arşivlenecektir. 
 10. Gönderilen eserlerin görselleri https://mailartmemleketimm.blogspot.com/ adresinde yayımlanacaktır.
 11. Sergi ile ilgili her türlü haber ve belge sosyal medyada (facebook) ve blogger'da paylaşılacaktır.
 12. Eserleri sergilenen katılımcılara elektronik katılım belgesi hazırlanacak ve e-katalog yayımlanacaktır.


Participation Conditions
 1. All works of art should pertain to Turkey. 
 2. Participation is free.
 3. You can join up to 3 works of art.
 4. Size is maximum A4.
 5. Technique: Any technique can be applied such as painting, drawing, pattern, original printing, photography, digital art, collage etc.
 6. The original prints and stamps should be on the works.
 7. Except from racist, fanatic, pornographic and political contented ones, all the works suitable for the theme will be exhibited.
 8. The submitted works must be original. Copies or reproductions are not admissable.
 9. Works that participate in the exhibition will not be returned. The works will be exhibited in the museum which will be formed by the Faculty of Fine Arts and Design of Kastamonu University.
 10. The images of the submitted works will be published at https://mailartmemleketimm.blogspot.com/ 
 11. All news and documents related to the exhibition will be shared in social media (facebook) and blogger.
 12. The exhibitors whose works are exhibit; electronic participation certificate and e-catalog will be published.

Başvuru

 1. Son başvuru tarihi: 01 Mayıs 2018
 2. Sergi tarihi: 15 Mayıs 2018
 3. Her katılımcı eseri/eserleriyle birlikte aşağıdaki bilgileri hem posta hem de jpeg formatta mailartmemleketim@gmail.com e-posta adresine göndermelidir.
Sanatçının Adı Soyadı: 

e-mail:

Adres:


Eser adı:

Yapım Yılı:

Teknik:4. Eserlerin orijinalleri, postayla aşağıdaki adrese gönderilmelidir: Yrd. Doç. Dr. Elif Tarlakazan  Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Kuzeykent Yerleşkesi Kastamonu/Türkiye

5. Bilgi için: (0366) 2802418 - 2431

Sergi Düzenleme Kurulu 
Yrd. Doç. Dr. Burak Erhan TARLAKAZAN
Yrd. Doç. Dr. Elif TARLAKAZAN (Küratör)
Yrd. Doç. Köksal BİLİRDÖNMEZ
Arş Gör. Cihan CANBOLAT  

Başvuru dosyasını indirmek için tıklayınız.


Application

1. Deadline: On May 01,2018
2. Exhibition date: On May 15,2018
3. Each participant, along with his / her artwork, should send the following information both via postal mail and jpeg format an e-mail address at mailartmemleketim@gmail.com

Name and Surname of the Artist:

e-mail:

Address:


Title:

Year of construction:

Technical:
4. Originals of the works should be sent to the following address in the mail:
Assist. Assoc. Dr. Elif Tarlakazan Kastamonu University Faculty of Fine Arts and Design
Kuzeykent Campus Kastamonu / Turkey

5. For further information: (0366) 2802418 – 2431


Assist. Assoc. Dr. Burak Erhan TARLAKAZAN
Assist. Assoc. Dr. Elif TARLAKAZAN (Curator)
Assist. Assoc. Köksal BİLİRDÖNMEZ
Res. Assist. Cihan CANBOLAT 

Click to download the reference file.